تسنیم

تسنیم/ زلزله زدگان روستاهای اطراف کرمانشاه و مناطق مرزی