ایلنا

ایلنا/اسفندیار رحیم مشایی دقایقی پیش برای حضور در دومین جلسه بازپرسی در شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد.اتهام او توهین به مقام معظم رهبری، تبلیغ علیه نظام، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، توهین به مسئولان نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی اعلام شده است.