فارس

تعدادی از اراذل و اوباش و قمه به دستان شهر تهران دستگیر شدند.


 
مدت زمان: 2 دقیقه 21 ثانیه

.

.

.

با کانال تلگرامی «یا مهدی نیوز» همراه شوید