نماهنگ زیبای بارگاه امید کاری از شبکه های ماهواره ای هدهد
مدت زمان: 6 دقیقه 37 ثانیه