ایلنا

ایلنا/ در جلسه امروز دادگاه مطبوعات به اتهامات مدیران مسئول روزنامه ایران، خبرگزاری تسنیم و پایگاه خبری ۲۴ آنلاین رسیدگی شد.

به گزارش ایلنا، صبح امروز دادگاه مطبوعات با حضور هیات منصفه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.

در جلسه امروز به اتهامات مدیر مسئول خبرگزاری تسنیم با شکایت وزارت کشور به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع و کذب رسیدگی و هیات منصفه این رسانه را مجرم نشناخت.

همچنین بر اساس شکایتی از مدیر مسئول پایگاه ۲۴ آنلاین، این پایگاه خبری به مدیر مسؤلی «جواد مهاجر» به دلیل نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مجرم ولی مستحق تخفیف شناخته شد.

سومین پرونده که امروز مورد رسیدگی قرار گرفت مربوط به روزنامه ایران بود. روزنامه ایران به مدیر مسؤلی «محمد تقی روغنی‌ها»؛ نیز به دلیل نشر مطالب خلاف واقع در دادگاه کیفری مجرم شناخته شد اما مستحق تخفیف قرار نگرفت.

با کانال تلگرامی «یا مهدی نیوز» همراه شوید