آخرین خبر

آخرین خبر/ فریبا نادری در اینستاپستش نوشت:
بوی یلدا را میشنوی؟ انتهای خیابان آذر... باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستان.. قراری طولانی به بلندای یک شب.. شب عشق بازی برگ و برف... پاییز چمدان به دست ایستاده! عزم رفتن دارد... آسمان بغض کرده و میبارد. خدا هم میداند عروس فصل ها چقدر دوست داشتنیست... کاسه ای آب میریزم پشت پای پاییز... و... تمام میشود پاییز، ای آبستن روزهای عاشقی، رفتنت به خیر... سفرت بی خطر در اخرین روزِ پاییز کنارِ رفیقِ جان، مریم سلطانی

با کانال تلگرامی «یا مهدی نیوز» همراه شوید