آخرین خبر

آخرین خبر/ جعفرزاده ایمن آبادی گفت:حقوق نماینده مجلس فاجعه است/استاد دانشگاه که بودم درخانه‌ میخوابیدم وماهی ۸میلیون میگرفتم/مدیر را باید تامین کنید تا فساد ایجاد نشود/می‌گویندبرای اسلام کارکن! تاکی؟