تماشا/ سالاد فتوش، یک نوع سالاد عربی دلپذیره که سس بسیار خوشمزه ای داره. در حقیقت این سالاد ریشه ی باستانی داره و مربوط به سرزمین های شامات بود که کشورهای زیادی از جمله ترکیه رادربرمی گرفت.


مدت زمان: 3 دقیقه 28 ثانیه

با کانال تلگرامی «یا مهدی نیوز» همراه شوید