خبرآنلاین/ محمود احمدی‌نژاد یازده سال پیش در سفر استانی خود به خوزستان، که هنوز بگم‌بگم‌های تاریخی‌اش شروع نشده بود، از عملکرد مدیران میانی دولت ابراز نگرانی کرد و گفت: اگر روزی شرایط فراهم شود که بتوانیم جنایات اقتصادی برخی از این افراد و گروه‌ها را فاش کنیم مشخص خواهد شد که با شعار توسعه چه بلایی بر سر مردم می‌آورند.

احمدی نژاد در نشستی با منتخبان استان خوزستان گفت: تحمل عدالت برای برخی افراد خیلی سخت است و مذاق‌هایی که به مزه‌های چرب و شیرین عادت کرده‌اند در برابر اجرای عدالت مقاومت می‌کنند.

رییس دولت‌های نهم و دهم با بیان این‌که در برابر اجرای عدالت، ویژه‌خواران و رانت‌خواران زیر پرچم‌های مختلف و شعارهای گوناگون پنهان می‌شوند، افزود: مقاومت‌ها در برابر اجرای عدالت بسیار سنگین است.

نماینده دانشجویان نیز در سخنانی خطاب به رییس جمهور از عدم هماهنگی برخی مدیران میانی دولت در اجرای عدالت گفت و افزود: سخت‌ترین مرحله برپایی عدالت اجرای آن در جامعه است.

احمدی نژاد تاکید کرد: اگر روزی شرایط فراهم شود که بتوانیم جنایات اقتصادی برخی از این افراد و گروه‌ها را فاش کنیم مشخص خواهد شد که با شعار توسعه چه بلایی بر سر مردم می‌آورند.

او با تاکید بر این که در مقابل این افراد و مخالفان اجرای عدالت کوتاه نیامده است، گفت: من هستم و جا نزده‌ام و اگر مرا هزار بار قطعه قطعه کنند و دوباره زنده شوم، باز هم در مقابل این افراد خواهم ایستاد.

با کانال تلگرامی «یا مهدی نیوز» همراه شوید