آخرین خبر/ مونا فرجاد با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:


بچه شیرهای خان بابا سلطنه 
ساعت ٣امروز هم اجرا داریم و تعدادی بلیط باقیمانده 
منتظر دیدارتون هستم 
خ حافظ خ نوفل لوشاتو نرسیده به خ رازی پردیس شهرزاد

با کانال تلگرامی «یا مهدی نیوز» همراه شوید