مشرق/ پیکر احمدرضا شاکر، از همراهان مهدی قائدی در تصادف خونین، پس از پیونداعضا به خاک سپرده شد

با کانال تلگرامی «یا مهدی نیوز» همراه شوید