خراسان/ سگ شکاری که 10 سال پیش از مزرعه صاحبش فرار کرده بود، دوباره به مزرعه بازگشت!

این سگ که از مزرعه و باغ صاحبش نگهبانی می کرد، 10 سال پیش از مزرعه فرار کرد و حالا دوباره به خانه اش بازگشته است. صاحب او از روی نشانه ای که دور گردنش بسته بود متوجه شد که او همان سگ فراری اش است! 

با کانال تلگرامی «یا مهدی نیوز» همراه شوید