بالگردها برای جستجوی هواپیمای سقوط کرده چه زمانی به پرواز در خواهند آمد؟ 





.

.

.

.

با کانال تلگرامی «یا مهدی نیوز» همراه شوید