ایسنا/ سه صیاد جویباری به علت طوفانی شدن دریاد مفقود شده‌اند.

یکی از آنها پیدا شده و جست ‌وجو برای پیدا کردن پیکر دو صیاد دیگر همچنان ادامه دارد.
مصطفی شانچی

با کانال تلگرامی «یا مهدی نیوز» همراه شوید