خبرگزاری دانشجو/ آیا دکل های مخابراتی واقعا بر سلامت افراد جامعه اثر منفی دارد؟

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می گوید: اثر منفی تعدد دکل‌های مخابراتی بر سلامت افراد جامعه احتمالی است.