ایسنا/ برخی غواصان برای شکار ماهی از روش شکار بدون قلاب و تور استفاده می‌کنند. آنها به دل آب می‌زنند و با اسلحه‌های مخصوص پرتاب نیزه، طعمه‌های خود را از نزدیک شکار می‌کنند. در این ویدئو نمونه‌ای از این کار که بدون کپسول اکسیژن انجام شده است آشنا می‌شوید.