آخرین خبر/ سعید عزت اللهی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت:


کوچیکتر از اون چیزى هستم که بخوام راجع واژه بزرگ ❤️مادر❤️ حرفى بزنم...

امّا تنها چیزى که میدونم این هست که خدا مادران رو آفرید تا تو روزگارى که همه به خاطر سود و منفعت خودشون حاضر به انجام هرکارى هستن و دروغ مثل نقل و نبات رایج شده.. یکى باشه که هر جاى زندگیت بتونى هم بهش اعتماد کنى و هم
تکیه❤️
.مادرم دوست دارم❤️
کسانى هم که مادرشون به رحمت خدا رفتن خدا بیامورزدشون ❤️