فارس/ از صبح امروز خبر استعفای نجفی در سایت‌های مختلف منتشر شده است.

مسجد جامعی با حضور در جمع خبرنگاران خبر استعفای شهردار تهران را تایید کرد. همچنین شنیده شده در جلسه بعدی شورا موضوع استعفای نجفی بررسی خواهد شد. این درحالی است که زهرا نژاد بهرام عضو دیگر شورای شهر تهران دقایقی قبل با حضور در جمع خبرنگاران گفت: تا کنون یک برگ نامه استعفا از وی ندیده‌ایم.