میزان/ کشف و ضبط مقدار زیادی نارنجک دست ساز از یک نوجوان مشهدی توسط ماموران نیروی انتظامی