آخرین خبر/ سارا و نیکا در سریال پایتخت 5.


این دوقلوها (سارا و نیکای فرقانی) متولد ۸ مرداد ۱۳۸۳ از تهران هستند.