آخرین خبر/ کودک 6 ساله ای که مهران مدیری را در برنامه دیشب غافلگیر کرده بود، به خواسته اش رسید و با این هنرمند عکس یادگاری گرفت.