یا مهدی نیوز / سوال پانته‌ آ بهرام از مهران مدیری درباره عاشق شدن هایش.