ورزش 3/ اعضای تیم پرسپولیس برای دیدار با تیم نسف قارشی ازبکستان هم اکنون راهی این کشور شدند.


آن ها پرواز ساعت 9 و چارتر تهران را به مقصد نخشب ترک کردند و حدودا دو ساعت و نیم دیگر به مقصد خواهند رسید.
نکته جالب این سفر، حضور آشپزهای ایرانی و مواد غذایی اختصاصی در این سفر و همراه با تیم پرسپولیس بود!
آن ها عصر امروز اولین تمرینشان را در ازبکستان برگزار می کنند و فردا هم یک جلسه تمرینی دیگر خواهند داشت.
در طول اقامت 3 روزه سرخ ها در ازبکستان، هتل هایوت از آن ها میزبانی خواهد کرد.
همچنین لازم به ذکر است دیدار تیم های پرسپولیس و نسف قارشی روز دوشنبه از ساعت 19 برگزار خواهد شد.