آخرین خبر/ دیشب سریال پایتخت به اوج هیجان خود رسید و همه شاهد صحنه هایی نفس گیر در این قسمت بودیم.


نظر شما درباره ادامه پایتخت چیست؟
به نظر شما این اتفاقات واقعی بود یا در عالم خواب یکی از بازیگران اتفاق افتاد؟!
در این تصویر عکس بامزه ای از رحمت را می بینید که مانند یک بوکسور شکست خورده در گوشه رینگ افتاده است :)