آخرین خبر/ نسرین نصرتی، فهیمه سریال پایتخت در کنار همسر و دخترش.