آخرین خبر/ سوگل طهماسبی این عکس را در اینستاگرامش منتشر کرد.