آخرین خبر/ هومن حاجی عبداللهی 42 سال سن دارد و در سال 82 با سلیمه قطبی ازدواج کرده و یک پسر دارد.