آخرین خبر/ احمد مهرانفر این عکس را در اینستاگرامش منتشر کرد.