آخرین خبر/ هاشم بافقی تهیه کننده و کارگردان لاک جیغ از مسیح علی نژاد و دختران انقلاب برای حضور در برنامه اش رسما دعوت کرد.