آخرین خبر/ سید مجید بنی فاطمه با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت:

دم همتون گرم گل کاشتید همیشه بدرخشید آقامحسن تنابنده احمداقای مهرانفر عالی بودید عالی. چه بخواهیم چه نخواهیم همه مدیون شهدا و مدافعان حرم هستیم. خدایامردم نجیب وعزیزمون رو کمک کن. یاعلی