آخرین خبر/ علی ضیاء در واکنش به تیکه انداختن «هومن حاجی عبداللهی» نوشت: هومن جان دیشب تو برنامه با من شوخی کرده منم صبح دیدم و کلی خندیدم، دمت گرم هومن جان.