جماران/ متن پیش رو در جماران منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیستنشریه آبزرور انگلیس در گزارشی نوشت: حمله موشکی آمریکا، انگلیس و فرانسه نمی‌ تواند بحران موجود در سوریه را در جهت مثبت تغییر جهت دهد.

شاید به باور برخی، بتوان گفت حمله هوایی اخیر به اهدافی در سوریه صحیح بوده است؛ اما چرا «ترزا می» نخست وزیر این کشور، حمله به سوریه را به اطلاع پارلمان این کشور نرسانده است؟

آبزور در ادامه مدعی می شود: «درست است که قدرت‌ های غربی حق ندارند در امور داخلی کشورها دخالت کنند، اما دولت‌ های دموکرات این وظیفه حقوقی را دارند که به دفاع از حقوق جهانی بشر و حقوق بین‌‌ الملل برخیزند.» 

اما تاثیر این حمله بسیار ناچیز ارزیابی می شود و این سوال همچنان وجود دارد که آیا با چنین تنبیه بسیار ضعیفی می‌ توان به اهدافی دست یافت یا نه.

یک نشانه روشن به بیراهه رفتن این حملات، این است که روسیه روز شنبه مردد بود که شدت حملات را محکوم کند یا ابعاد آن را محدود اعلام نماید. روس‌ ها در نهایت اعلام کردند که بخش بزرگی از موشک‌ ها رهگیری و منهدم شد و هیچ قربانی‌ ای نیز در بر نداشته است.

به گفته روس ها، تاسیساتی که ادعا شد با برنامه شیمیایی دمشق در ارتباط بوده است، به صورت جزئی آسیب دید و اینکه بیشتر ساختمان‌ های مورد حمله مدت هاست متروکه بوده است و از هر گونه نیروی انسانی یا کالای مادی خالی بوده است.

به طور کلی غرب استراتژی واحد و تنظیم‌ شده قابل‌ باوری در ارتباط با سوریه ندارد و به همین دلیل نمی‌ تواند در این کشور راه به جایی ببرد.

رفتار ترامپ نسبت به بحران سوریه نیز بسیار جای انتقاد دارد. رفتار ترامپ در این باره بسیار «تحریک‌ آمیز و عمیقا غیرمسئولانه» بوده و کلماتی که او بر زبان رانده، نشان‌ دهنده نامناسب بودن این فرد به عنوان رئیس جمهور آمریکا است. او در سخنانی خطاب به روسیه در همین رابطه با تهدید از «موشک‌ های هوشمندی» نام برده که به سوی روسیه پرتاب خواهند شد که این خود تاییدی بر عدم شایستگی وی برای احراز پست ریاست جمهوری است.