ورزش 3/ بازیکنان ملی پوش زیر نظر سرمربی تیم ملی در ساختمان پک به تمرین پرداختند.


امروز تمرین تیم ملی در مجموعه تمرینی پک برگزار شد.
این تمرین از ساعت 11 صبح در این مجموعه آغاز شد و بازیکنان حاضر، زیر نظر کارلوس کی روش و کادر فنی به تمرین پرداختند.
در این تمرین بازیکنان حاضر تمرینات مختلفی را به انجام رساندند. یکی از اهداف این تمرین، افزایش قدرت و سرعت تصمیم گیری بازیکنان در زمان بازی پرفشار بود که با استفاده از تجهیزات موجود، این تمرین به انجام رسید