کشاورزان البرزی با بارش برف بهاری غافلگیر شدند؛ حدود ۲۰ هزار هکتار از باغات و اراضی این منطقه خسارت دیدند.