آخرین خبر/ بهرام افشاری و سارا رسول زاده را در این عکس می بینید.