خبر ورزشی/ با اعلام رسمی باشگاه استقلال پادوانی فصل آیند به عنوان مربی در کادر فنی تیم استقلال تهران حضور خواهد داشت.


پندار توفیقی – معاون باشگاه استقلال این خبر را به طور رسمی اعلام کرد. شفر هم از این پیشنهاد استقبال کرده است.
این اتفاق – اتفاق خوبی است. پیش تر بازیکنی در فوتبال ایران مصدوم شد به طور کامل از نگاه ها دور می شد و همین کار بازیکن را برای بازگشت به میدان سخت می کرد.
به گزارش خبر ورزشی، پادوانی در بازی با فولاد به شدت آسیب دید و ادامه فوتبال برای او امکان پذیر نیست.
استقلال دست کم تا آخر قراردادش با پادوانی از او به عنوان مربی استفاده خواهد کرد.