ورزش 3 / حضور گرم هواداران استقلال در ورزشگاه کویت.