آخرین خبر/ فرزند سارا روستاپور به دنیا آمد.


سارا روستاپور نام «نهال» را برای فرزندش انتخاب کرده است که در تصویر دوم می توانید عکس این نوزاد را مشاهده کنید.