آخرین خبر/ شقایق فراهانی در کنار پسرش.عکس از شاداب وثوقی