خبر ورزشی/ هواداران پرسپولیس برای بازی امروز، از طرح موزائیکی خود رونمایی می کنند.


طرح موزائیکی آنها که از طریق سکوهای مقابل جایگاه رونمایی می شود، در واقع عدد 18 است که به یاد محسن ربیع خواه به تصویر کشیده خواهد شد.
ربیع خواه در اواسط دیدار پرسپولیس مقابل پارس جنوبی جم از ناحیه رباط صلیبی دچار مصدومیت شد و برای بازگشت به میدان، احتیاج به عمل جراحی و حدود 7 ماه دوری از میدان دارد.