اطلاعات/ خیلی از والدین در رابطه با نوجوانشان دچار بحران و چالش می‌شوند. ارتباط با نوجوان نمی‌تواند شبیه رابطه شما با کودک یا خردسال باشد. نوجوان‌ها تشنه حرف زدن و شنیده شدن هستند.


اگر فکر کنند شما شنونده خوبی نیستید یا به جای شنیدن تنها حرف می‌زنید و موعظه می‌کنید به سرعت از شما فاصله می‌گیرند و رابطه تان شکرآب می‌شود. پس در تعامل با نوجوان‌ها بیش از آنکه حرف بزنید، بشنوید و بعد در چند جمله کوتاه و فقط در صورت نیاز پاسخ دهید. زمانی که فرزندتان از احساسات یا تصمیماتش حرف می‌زند یا می‌خواهد مطلب مهمی را برایتان بیان کند، بین حرف او نپرید، پیش داوری نکنید یا از موضع بزرگسالی که به همه چیز واقف است حرف نزنید.
زمانی که فرزندتان می‌خواهد مطلبی را با شما در میان بگذارد، سراپا گوش شوید. تلویزیون را خاموش کنید، گوشی موبایلتان را کنار بگذارید یا دست از کار و مطالعه بکشید و با تمام دقت به او گوش کنید. با این کار به او نشان می‌دهید برایتان مهم است و به او احترام می‌گذارید.