آخرین خبر/ بهاره کیان افشار با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: زن در باور زندگى هر روز صبور تر اما انتظار سخت ترین فعل جهان.