مشروح/ کتایون ریاحی بعد از نوشتن داستان و فیلمنام در 24 سالگی برای اولین بار جلوی دوربین اسماعیل خلج در سریال "سایه همسایه" رفت این سریال 13 قسمتی در سال 64 برای شبکه 2 ساخته شد که درباره ی همسایه هایی بود که هر بار اتفاقاتی برایشان می افتاد .