ورزش 3/ گل اول پرسپولیس به السد(گل به خودی پور‌علی گنجی) .