آخرین خبر/ زمین فوتبال رویایى در جزایر گوام آسیا. گوام از قلمروهای منضم‌نشدهٔ ایالات متحده آمریکا در اقیانوس آرام غربی است.