آخرین خبر/ مهتاب کرامتی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: و دوباره یک کار جذاب در کنار یک گروه عالى.