آخرین خبر/ آرسن ونگر؛ 22 سال حضور در آرسنال، 1228 بازی، 10 جام قهرمانی.