ایلنا/ حسینعلی امیری درباره سوال نمایندگان از وزیر اطلاعات در خصوص پرونده سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و اینکه این مورد به طور خاص در دولت مطرح شده است یا خیر گفت:

در دولت معمولا مسائل مهم و کلان مطرح می‌‌‌شود، مسائلی که نیاز به تصمیم‌گیری کل جمع دارد.وی اضافه کرد: البته برخی از مسائل به صورت موردی که دارای اهمیت است مطرح می‌شود اما در این خصوص خیر، چیزی مطرح نشده است.معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تاکید کرد: دستگاه‌های ذیربط کار خودشان را انجام می‌دهند، اما این که شما فکر کنید در دولت بحث‌‌‌های ریز و جزئی مطرح می‌شود چنین نیست،‌ در دولت بحث‌های کلان مطرح می‌شود که نیاز به تصمیم گیری کل دولت دارد.