آخرین خبر/ نیکا فرقانی این عکس را در اینستاگرامش منتشر کرد.