باشگاه خبرنگاران جوان / بانک مرکزی معتقد است که «نیما» می‌تواند به بازار ارز، جان و رونق تازه‌ای ببخشد.